วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Blog : Retrolounge


แฟชั่น..ย่อมมีที่มา..และที่ไป มีอดีต..ปัจจุบัน..และอนาคต งานศิลปหลายอย่างเกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน มีอิทธิพลต่อกันในแบบวงกลม อดีต..ไม่ใช่ขยะ..หรือ..อุจจาระ..อย่างที่คนรุ่นใหม่บางคนเขียนเปรียบเทียบไว้ตามบอร์ดต่างๆ บางคนมองแฟชั่นจากภาพที่เห็นณ.ปัจจุบัน บางคนสงสัยจึงมองมันกลับไปถึงที่ที่มันมา บางคนสามารถมองเห็นถึงอนาคตของมันได้ หลายสไตล์ปัจจุบัน..ไม่ใช่ของใหม่ แต่เป็นการนำกลับมาใช้ มีทั้งแบบฉลาด..และแบบโง่ เพราะตลาดของแฟชั่นมีหลายกลุ่ม..5..5..5 หลอกง่าย..หลอกยาก "Retrolounge"เป็นที่ที่นึงที่รวบรวมลิงค์จากหลายๆที่ มารวมกันไว้ หลายยุค..หลายสมัย..หลายสไตล์ ทั้งเสื้อผ้า,การตกแต่ง,เครื่องใช้ เป็นวัตถุดิบชั้นดี..แต่อาจจะย่อยยากสำหรับบางคน นั่นคงต้องแล้วแต่..วิจารณญาณ..ของแต่ล่ะบุคคล

ไม่มีความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...