วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

LVMH Prize : Winner 2015


Fall/Winter 2015-2016 : Marques'Almeida (Marta Marques and Paulo Almeida)

Picture : Fashionising , Details : LVMH