วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554

My Favorite : Mr. Pearl


Isabella Blow in Mr. Pearl (2000)

Picture : Diane Pernet

ไม่มีความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...