วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Inspiration : Athletic

1911 (Left) , 1922 (Right)

1924

เปรียว : กรกฎาคม พ.ศ. 2527 (1984)

"D&G" Spring/Summer 2000

Name It : August/September 2010

"Jan iú Més" Spring/Summer 2011 (Left) , "Dirk Bikkembergs" Spring/Summer 2011 (Right)

ไม่มีความคิดเห็น: