วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Alexander McQueen : London - New York - London

บทความนี้ต่อเนื่องจากบทความที่แล้วที่เกี่ยวกับหนังสือ""Alexander McQueen" Genius of a Generation"ของ"Kristin Knox" ที่มีส่วนหนึ่งดิฉันเขียนไว้ว่ามีการผิดพลาดในการลงรูปของคอเลคชั่น"Spring/Summer 2000" ซึ่งพอมาเช็คดูก็เป็นจริงตามที่คาด โดยที่ในหนังสือลงรูปของคอเลคชั่น"Spring/Summer 2000"แต่รูปกลับเป็นของคอเลคชั่น"Fall/Winter 2000-2001" ซึ่งภาพในเล่มก็ไม่ได้มากมายจนต้องถึงขนาดผิดพลาดหรือสับสน ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่"Alexander McQueen"ย้ายโชว์จากลอนดอนไปนิวยอร์ค(S/S 00) แต่เสียงวิจารณ์ที่นิวยอร์คไม่ค่อยดีนัก "Alexander McQueen"จึงย้ายโชว์กลับมาที่ลอนดอนอีกครั้งในซีซั่นถัดมา(F/W 00-01) ซึ่งภาพของคอเลคชั่น"Fall/Winter 1999-2000"กับคอเลคชั่น"Spring/Summer 2000"ไม่ได้มีปรากฎอยู่ในหนังสือเล่มดังกล่าวค่ะ

London
Fall/Winter 1999-2000

New York
Spring/Summer 2000

London
Fall/Winter 2000-2001

Picture : Jalou Gallery , Quote : OIROY

ไม่มีความคิดเห็น: