วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Cheap & Chic : Re Edit In Paris (2012)


รสนิยมนี่..คล้ายพรสววรค์มันติดมากับตัวเรา มันไม่สามารถมาสร้างหรือสั่งสอนกันที่หลังได้ ที่ว่ามานั้น..คือลอยๆไม่ได้ว่าใครไม่ดี..หรือบอกว่าตัวเองดีเลิศลอย อะไรน่ะ?..ปล่าวไม่ได้อารมณ์เสีย เพียงแค่เบื่อ..เบื่อพวกคนขี้แพ้ที่ชอบปลอบใจตัวเองด้วยคำที่ตัวเองก็รู้ว่ามันไม่ใช่ อ้าว..อย่ามาบูดกันแต่เช้าฉะนั้นต้อง..ฟังเพลงเถิดชื่นใจ..5..5..5

ไม่มีความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...