วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Stag : Spring/Summer 2012


หนังสือแฟชั่นชายชื่อ"Stag"ของเยอรมันมีแฟชั่นเซทปิดท้ายโอลิมปิคที่เพิ่งจบไป ทำไมเล่มของ"Spring/Summer 2012"เพิ่งมาออกเอาตอนนี้ เพราะหนังสือแฟชั่นที่ออกตามฤดูกาลไม่ได้ออกเป็นรายเดือนตอนนี้เป็นฉบับของ"Fall/Winter 2012"กันหมดแล้ว หรือ..เขาออกนานแล้ว..แล้วดิฉันเพิ่งเห็น..5..5..5 ก็สวยดี..ชอบ..จบ


Picture : Image Amplified

ไม่มีความคิดเห็น: