วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Anna Piaggi (1931-2012)Picture : Style , Original Video : Vogue

ไม่มีความคิดเห็น: