วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ร้ายก็รัก (2503)


อุษา อัจฉรานิมิต , มิตร ชัยบัญชา

ไม่มีความคิดเห็น: