วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Cruise 2013 : Givenchy's Ring


เจ้าประคู้ณ..ณ..ขอสักวงเถอะ วงเล็ก..วงใหญ่..วงไหนก็ได้ จะได้นอนตายตาหลับ..5..5..5

Picture : Givenchy

ไม่มีความคิดเห็น: