วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

GQ : 70's - 80's

Summer 1974

แต่ก่อนนี้หนังสือ"GQ"ดูแฟชั่น..หมายความว่าแฟชั่นเป็นหลักเรื่องอื่นๆเป็นรอง และมากขึ้นจนดูแฟชั่นจ๋าในช่วงต้นยุค80 ที่ภายในเล่มอุดมไปด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใส(ก็ตามแฟชั่นในยุคนั้น) แต่จากนั้นไม่นานก็มีเสียงนกเสียงกาเมาท์ว่า.."มันดูเกย์".."มันไม่แมน"..อะไรทำนองนั้น แต่เหตุผลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังก็คือการระบาดของโรค"AIDS" ทำให้อะไรที่เกี่ยวกับเกย์กลายเป็นเรื่องผิดหรือดูไม่ดี

1976 , 1977 , 1979

ทำให้หนังสือต้องปรับรูปแบบแฟชั่นและเนื้อหาบางบางส่วนให้"แมน"ขึ้นในช่วงกลางยุค80 จนกลายเป็นหนังสือเชย..แก่..สูงอายุไปหลายปี จนมาถึงยุคปัจจุบัน..คือหลังปี2000มาที่หนังสือ"GQ"กลับมามีเรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่นเยอะขึ้นและทันสมัยมากขึ้น จริงๆทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับยุคสมัยและรูปแบบการดำรงชีวิต แต่คงยาก..ที่จะเห็นมีนายแบบใส่กางเกงว่ายน้ำขึ้นปก"GQ"อีกในยุคนี้

1980 , 1981 , 1982

Picture : GQ

ไม่มีความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...