วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รูปหล่อร้องเพลง

Nick Kamen : Each Time You Break My Heart (1986)

นายแบบหันมาจับไมค์ จากคนข้างบนถึงคนข้างล่าง เหมือนกันในหลายๆแง่ ทั้งรูปร่าง,หน้าตาและอาชีพ รวมถึงทั้งสองคนมีคนมีป้ามาช่วยดัน ซึ่ง"Nick Kamen"มีป้ามาดอนน่า ส่วน"Baptiste Giabiconi"มีป้าคาร่า..ดั้น..ดัน

Baptiste Giabiconi : Showtime (2010)

ไม่มีความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...