วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Friday 27 November "The Party"

27 Friday / 27 Nov. : "The Party" Fashion Show

Venue : 3 Floor Siam Center

Date : 27 November 2009

Time : 19.30

รายละเอียด : The Party

ไม่มีความคิดเห็น: