วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Spring/Summer 2014 : Top Male Models

Top 3 และ Top 5 ในแต่ละสาขา(หยั่งกับมอบรางวัล..5..5..5)ของนายแบบที่เดินในฤดูกาล"Spring/Summer 2014"ที่เพิ่งผ่านมาจากหนังสือ"MFF"ของอิตาลี

Picture : MFFashion

ไม่มีความคิดเห็น: