วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

The Great Gatsby : Catherine Martin and Miuccia Prada Dress Gatsbyหนังไกล้ฉาย..ก็ยิ่งทำข่าว นี่เป็นเรื่องปกติของยุคนี้..แต่อย่าคิดว่ายุคแห่งข่าวสารนี้..มันจะถูกต้องและดีไปซ่ะทั้งหมด เพราะข่าวสารสมัยนี้มักก่อให้เกิดกระแส..และชักนำ..มากกว่าการนำเสนอเรื่องราวที่เป็นไปตามความเป็นจริง หนังเรื่อง"The Great Gatsby"ของยุคนี้ที่เลื่อนฉายจากปี2012มาเป็นปีนี้ เพิ่งมีรอบ"World Premier"ไปเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะฉายจริงในวันที่ 10 พฤษภาคม(ส่วนเมืองไทยเป็นวันที่ 16 พฤษภาคม) โดยก่อนหน้านี้ก็มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเสื้อผ้าของ"Prada"ที่ใช้ในหนังเรื่องนี้ไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน


Picture & Original Video : Prada

ไม่มีความคิดเห็น: