วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

My Favorite : Joseph Christian Leyendecker


Saturday Evening Post : August 1932

ไม่มีความคิดเห็น: