วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

Spring/Summer 2015 : Anrealage


Paris : นี่เป็นการแสดงผลงานครั้งแรกที่ปารีสของ"Anrealage" หลังจากที่มีแต่การแสดงผลงานในโตเกียวมาตลอดระยะเวลา 10 ปี "Kunihiko Morinaga"ได้เสนอแนวคิดในการแสดงผลงานทางความคิดสร้างสรรและการนำเอาเทคโนโลยี่มาพัฒนามากกว่าที่จะเน้นประโยชน์การใช้สอยในการสวมใส่ และในครั้งนี้ก็เช่นกันโชว์ของ"Anrealage"ใช้ชื่อในการแสดงผลงานว่า"Shadow" โดยผลงานแบ่งออกเป็นสองส่วนในส่วนแรกของ"Shadow"เป็นการนำเสนอการตกกระทบเงาของสิ่งต่างๆบนตัวเสื้อแบบตายตัว(คือเงานั้นโดนทำขึ้นมาล้อการตกกระทบของเงาจริงๆ) ไม่ว่าจะเป็นเงาของเสื้อผ้า, อุปกรณ์ตกแต่งและเครื่องเครื่องประดับ และในส่วนที่สองของ"Shadow"คือการนำเอาผ้าที่ไวต่อแสง(Photosensitive Fabrics)มาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า เมื่อเสื้อผ้าเหล่านั้นโดนแสงจะทำให้เปลี่ยนสีโดยส่วนที่โดนบังจะไม่เปลี่ยนสี ทำให้เกิดลวดลายแปลกตา  งานของ"Anrealage"โดย"Kunihiko Morinaga"นั้นใช้แนวความคิดเดียวแต่ใช้หลายวิธีการในการนำเสนอ นับเป็นการรวมเอาศิลปและเทคโนโลยี่ที่สามารถสวมใส่ได้จริงเข้าไว้ด้วยกัน


Picture : Fashionsnap , Details : WWD

ไม่มีความคิดเห็น: