วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

High Cut : Japan Vol.1

อย่างที่เขียนไว้ในบทความที่แล้ว สมัยนี้มันเป็นยุคแห่งสมัยนิยม..อะไรที่อยู่ในกระแส..แล้วรุนแรง มันก็มักจะพัดเอาสิ่งที่อ่อนแอ..และอ่อนแรง..หลุดลอยไปตามกระแส หลายคนเคยถามดิฉันว่า..เมื่อไหร่เกาหลีจะเลิกฮิต..หรือเมื่อไหร่กระแสเกาหลีจะหายไป ไม่ว่ากระแสอะไร..หรือความนิยมใดๆจะหมดไปหรือเสื่อมความนิยมก็ต่อเมื่อมันถึงจุดอิ่มตัว ตอนนี้เป็นเวลาของเกาหลีที่หลายๆคนไม่อาจปฎิเสธได้ แม้แต่ญี่ปุ่น..ประเทศที่คงความมีเอกลักษณ์ไม่ยอมตามใครง่ายๆ..และอย่างยิ่ง..ถ้าใครคนนั้นคือเกาหลี..ญี่ปุ่นยอมไม่ได้ แต่สมัยนี้นั้นเป็นสมัยที่ทุกอย่างอ่อนแรงต่อความต้องการ..ที่ไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าเงิน เงินที่มาในคำสวยหรูที่เรียกว่า..การค้า

Picture : High Cut , Yes Asia

ไม่มีความคิดเห็น: