วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

Antonio Marras's Sketchbook


"Sketchbook"เล่มนี้ของ"Antonio Marras"ไม่ใช่หนังสือที่ตีพิมพ์ออกมาขาย แต่เป็นไดอารี่หรือสมุดจดบันทึกส่วนตัวที่เก็บเอาไว้เป็นข้อมูลในการทำงาน โดยที่"Antonio Marras"ได้กล่าวถึงสมุดเล่มนี้ไว้ว่า.."Notebooks are My Companions, Without Them, I am Lost. And With Them, I Never Feel Lonely."

Picture & Details : Style

ไม่มีความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...