วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

My Favorite : Rudi Gernreich's Visors


Rudi Gernreich : Cruise 1965

Picture : Marisa Land

ไม่มีความคิดเห็น: