วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Spring/Summer 2013 : "Journey to The Sun"

Les Garçon (Paris)

Enrico Coveri (Milan)

Dolce & Gabbana (Milan)

Versace (Milan)

Picture : Fashioning

ไม่มีความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...