วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553

Interview : Hussein Chalayan

Hussein Chalayan : From Fashion and Back (Eng.)

Interview:Shigeo Goto
Interpretation:Tomoko Araki
Photographs:Tohru Yuasa (B.P.B.)

ไม่มีความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...