วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

La Disco a Besoin de Vous !

ดิฉันเลือกภาพแฟชั่นจาก"L'Officiel"ในช่วงปี1979หลายๆเล่มมารวมกัน คงเป็นยุคที่เลื่อมและผ้าลาเม่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์แฟชั่น

Picture : Jalou Gallery

ไม่มีความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...