วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2551

High Fashion No.4 2008

"High Fashion"เป็นหนังสือที่ดิฉันซื้อมานาน ปีนึงออกแค่ 6 เล่มเมื่อก่อนนี้แบ่ง เป็นเล่มชายเล่มหญิงตอนหลังนี้มายุบรวมกันเป็นเล่มเดียวเล่มนี้เป็นเล่มที่สอง ของปีคือเป็นเล่ม"Summer"ของปีนี้ ด้านในมีคอลัมน์พิเศษของ"NicolasGhesquière"ที่ทำกับห้องเสื้อ"Balenciaga"มาครบสิบปีมีทั้งบทสัมภาษณ์และรูปย่อยๆของคอเลคชั่นทั้งหมดที่"NicolasGhesquière"ทำให้กับ"Balenciaga"มา นับตั้งแต่คอเลคชั่นแรกเมื่อ"Spring/S
ummer 1998"มาจนถึง"Spring/Summer 2008" นอกจากนี้เล่มนี้ยังมีสัมภาษณ์"Kris van Assche"กับงานของ"Dior Homme"เล่มนี้ต้องเก็บไว้ค่ะ เพราะอีกไม่นานดิฉันว่าคงเปลี่ยนดีไซน์เนอร์ใหม่ จะได้จำได้ว่าเคยมีคนทำ"Dior Homme"ชื่อ"Kris van Assche" แต่เท่าที่อ่านคร่าวๆเธอยังคงดู"มั่นใจ"อยู่ค่ะส่วนอื่นๆก็มีเรื่องดีไซน์เนอร์ที่ใด้แรงบันดาลใจจากงานศิลปในคอเลคชั่น"Spring/Summer 2008"ว่ามีใครบ้าง หนังสือ"High Fashion"เล่มนี้เลยมีคำโปรยไว้บนหน้าปกว่า"Mode Moves Us / Art Touches Us"

ไม่มีความคิดเห็น: