วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Cruise 2015 : Valentino's Accessories


ฤดูกาลอื่นๆมักมีข้อกำหนดที่ค่อนข้างแน่นอนในการแสดงผลงาน แต่"Cruise"หรือ"Pre-Fall"มักไม่มีอะไรตายตัว คือไม่มีกำหนดวันว่าใครจะแสดงผลงานเมื่อไหร่ แต่เวลาออกขายจะเร็ว..เร็วมาก..เร็วขนาด.."Zara"หรือ"H&M"อาจจะต้องยกมือขึ้นทาบอกพร้อมกับอุทานว่า.."อุ้ยตายจริง..ทำไมเร็วจัง"..5..5..5 ก็ในเมื่อมี"Fast Fashion"ได้..ก็ย่อมมี"Faster Fashion"ได้เหมือนกัน..จริงป่ะ?..5..5..5

Picture : WWD , Style

ไม่มีความคิดเห็น: