วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

Fall/Winter 2012-2013 : Rainbow Disco

Jeremy Scott (New York) , Meadham Kirchhoff (London)

Picture : Style Bistro

ไม่มีความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...